Ban Chỉ đạo 515 và Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tham gia tìm kiếm, quy tập và xác địn
ngày phát hành:2023-09-14 11:16    Số lần nhấp:123
Ngày 24/8/2023, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ban Chỉ đạo 515 và Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2023-2030. Đồng chí Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và đồng chí Rơ Lứk Bông, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Chương trình phối hợp số 807/CTr-BCHQS-HCCB ngày 20/3/2017, 05 năm qua, Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2017 đến năm 2022, các cấp Hội Cựu chiến binh đã phối hợp với các đơn vị trả lời đơn thư và tư vấn chính sách cho 179 lượt đối tượng; phối hợp tìm kiếm, quy tập được 127 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 56 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh và 71 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Campuchia).

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, chia sẻ những vướng mắc, khó khăn, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong thời gian tới.

Đại diện Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin,hợp tác trao đổi giai đoạn 2023-2030

Trong giai đoạn mới 2023 - 2030, theo đồng chí Đại tá Trần Minh Trọng, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk thống nhất xây dựng chương trình phối hợp với các nội dung: Phối hợp tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và các cấp về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và các cấp Hội, hội viên Cựu chiến binh về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hai bên phối hợp thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị Quân đội trong chiến tranh phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; vận động hội viên cựu chiến binh tích cực cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; dẫn đường, chỉ mộ liệt sĩ và phối hợp tham gia các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa phương; tham gia các hoạt động bàn giao hài cốt liệt sĩ; tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ chu đáo, trang trọng, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương…